Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat czynny w godzinach:


SPRAWY PROWADZONE PRZEZ LICEUM:

Załatwiane w sekretariacie

 1. Nabór słuchaczy, przyjmowanie i wydawanie dokumentów słuchaczy 
 2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw słuchaczy. Zaświadczenia o uczęszczaniu słuchacza do szkoły wydaje się bezzwłocznie na ustną prośbę słuchacza .
 3. Przygotowanie i wydawanie upoważnień.
 4. Przygotowanie i wydawanie indeksów i legitymacji szkolnych.
 5. Deklaracje maturalne
 6. Przygotowanie i wydawanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły dojrzałości (wydanych do roku 2004) oraz legitymacji szkolnej.
 7. Udostępnianie Statutu i uchwał organów liceum.
 8. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

Załatwiane przez pracownika administracji: 

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 3. Sprawy z dostawcami mediów
 4. Sprawy ubezpieczeń słuchaczy i pracowników

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-07-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 27