Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

 1. księga słuchaczy
 2. księgi arkuszy ocen
 3. księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 4. księga korespondencji 
 5. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 6. uchwały Rady Pedagogicznej
 7. rejestr wydanych legitymacji słuchaczy,
 8. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych,
 9. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 10. księga środków trwałych
 11. ewidencja świadectw szkolnych,

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-07-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 86