Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

www.loglowno.pl
Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych
95-015 Głowno
Plac Wolności 11/13
______________________________________________


telefon: 042 710-76-38, 790878991
fax: 042 710-76-38
mail: loglowno@gmail.com

odpowiada: Jadwiga Pawlicka         data: 14-02-2011

wytworzył: Jadwiga Pawlicka           data: 14-02-2011

wprowadził: administrator              data: 16-02-2011Rejestr zmian strony