Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Na  wniosek  są  udostępniane  informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie.
Oznacza to również, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek,
jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Udostępnianie  informacji  na  wniosek  następuje  bez  zbędnej  zwłoki, nie później  niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

odpowiada: Jadwiga Pawlicka         data: 14-02-2011

wytworzył: Jadwiga Pawlicka           data: 14-02-2011

wprowadził: administrator              data: 16-02-2011Rejestr zmian strony