Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
Struktura strony.

Strona Biuletynu dzieli sie na trzy obszary:

    1. Obszar nagłówka zawiera:
              a) nazwę podmiotu udostępniającego informacje,
              b) logo BIP, będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
                  (http://www.bip.gov.pl) 
              c) moduł wyszukujący
    2. Obszar menu (z lewej strony) zawiera :
              a) link "strona główna"
                 - znajdujemy tutaj adres, oraz dane teleadresowe podmiotu
              b) linki "menu podmiotowe"
                 - są tu umieszczone treści dotyczące osób sprawujących funkcje i ich kompetencje,
                   oraz struktury organizacyjnej podmiotu,
              c) linki "menu przedmiotowe" 
                 – są tu umieszczone następujące treści:
                    / status prawny
                    / majątek
                    / tryb działania
                    / sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
                    / nabór
                    / informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
                      oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
                    / informacje nieudostępnione (sposoby i procedury uzyskania dostępu do
                      dokumentów, które nie są umieszczone w BIP)
              d) linki "serwis"
                 – znajdziemy tutaj informacje dotyczące:
                    / redakcji
                    / instrukcję korzystania z BIP
                    / statystyki strony
    3. Obszar  rejestru zmian (dolna część strony) zawiera:
              a) meta dane wyświetlonej  strony
              b) link do rejestru zmian tej strony

Wyszukiwanie.

Aby wyszukać informacje, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się 
w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i kliknąć  „szukaj”. 
Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania
może pojawić się wiele pozycji.
Linki poza menu.

Są to odsyłacze, które można znaleźć jako podkreślone fragmenty tekstu. 
Zawierają one informacje umieszczone w plikach do pobrania.
odpowiada: redaktor                data: 10-01-2010

wytworzył: administrator           data: 10-01-2010

wprowadził: administrator         data: 10-01-2010Rejestr zmian strony