Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Szkoła jest prowadzona przez podmiot jednoosobowy Jadwiga Pawlicka,
zamieszkała: 95 - 015  Głowno. ul. Łysogórska 12.

Szkoła nie posiada majątku opisanego w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d,
czyli  pochodzącego  ze  źródeł  z  art. 6 ust.  1  pkt  5  lit a - c.

odpowiada: Jadwiga Pawlicka

wytworzył: Jadwiga Pawlicka

wprowadził: administrator

data: 13-09-2016

data: 13-09-2016

data: 13-09-2016Rejestr zmian strony